Aktualno

MINISTRSTVO ZA KULTURO - UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

29.04.2020

Prejeto v inbox samozaposlenih v kulturi.

 

 

Spoštovani samozaposleni v kulturi,

v mesecu aprilu 2020 smo pripravili naslednje novice:

 

UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

 

Vlada RS je sprejela sveženj predpisov z namenom omilitve posledic pandemije virusa COVID-19. Med temi so tudi ukrepi, namenjeni samozaposlenim v kulturi. Glede na to, da se ukrepi dopolnjujejo oziroma odpravljajo morebitne nejasnosti, vas v nadaljevanju seznanjamo zgolj z nekaterimi. Ukrepi:

  • Odlog prispevkov za socialno varnost (samozaposlenih, ki nimajo drugih zaposlenih), ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020 bo avtomatičen, brez vloge. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najpozneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej.
  • Samozaposleni so upravičeni do izredne pomoči v obliki temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov. Za koriščenje obeh omenjenih ugodnosti je treba na Finančno upravo RS poslati posebno izjavo le preko eDavkov. Pogoje za uveljavljanje pravice najdete na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/

  • Ukrepi ter pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju so dostopni na naslednjih povezavah:

https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/

https://www.gov.si/novice/2020-04-03-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa-za-samozaposlene/

  • Nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za samostojne zavezance. Izplačilo nadomestila po ZIUZEOP je mogoče za obdobje nezmožnosti za delo samostojnega zavezanca od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) do prenehanja razlogov za začasno nezmožnost za delo, vendar najdlje do 31. 5. 2020 (če Vlada RS prej ne ugotovi prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona). Vse v zvezi z uveljavljanjem pravice najdete na naslednji spletni povezavi:

https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-pravice-do-nadomestila-samostojnih-zavezancev-COVID19/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivTxNDTy8gg18Ddz9DA0CDb3MAw2NLQwNTAz0C7IdFQGz6iAR/

 

DRUGE INFORMACIJE

 

Zavarovalna osnova za samozaposlene

Ministrstvo za kulturo plačuje prispevke samozaposlenim v kulturi s priznano pravico do plačila prispevkov v višini 60 % bruto povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Za obračunsko obdobje februar 2020 in naprej je osnova določena v višini 1.052,30 EUR:

60 % od 1.753,84 EUR (PP 2019) = 1.052,30 EUR. Prispevki morajo biri plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Podatki o zavarovalnih osnovah in o zneskih obveznih prispevkov za posamezna mesečna obdobja so objavljeni na spletni strani FURS.

Povzetek iz prejšnjih novic:

Dnevno nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi Ministrstvo za kulturo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo samozaposlenim omogoča pridobitev dnevnega nadomestila za prvih 30 delovnih dni bolezni pod naslednjimi pogoji: zadržanost od dela zaradi bolezni samozaposlenega v trajanju najmanj 31 delovnih dni.

Nadomestilo lahko prejmete največ za enkratno zadržanost od dela zaradi bolezni v posameznem letu.

Informacije in obrazec vloge: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-dnevnega-nadomestila-za-cas-zadrzanosti-od-dela-zaradi-bolezni-za-samozaposlene-v-kulturi/

Pravočasno sporočanje sprememb

Samozaposlene v kulturi prosimo, da pravočasno sporočate vse spremembe podatkov, ki vplivajo na vpis v razvid in pridobitev oziroma uživanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, na oddajo elektronskega obrazca obračuna in določitev višine plačila prispevkov za socialno varnost. Pravilni podatki nam omogočajo nemoteno poslovanje, plačevanje prispevkov in preprečujejo nastanek preplačil.

Prosimo, da spremembe sporočate v 15 dneh od njihovega nastanka na naslov gp.mk@gov.si (na primer: zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča, bolniška ali druga pravno pomembna dejstva).

Nekaj obrazcev za sporočanje sprememb je dostopnih na:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/vpis-v-razvid-samozaposlenih-v-kulturi/

https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-pravice-do-placila-prispevkov-za-socialno-varnost-iz-drzavnega-proracuna/

Morebitna vprašanja v zvezi s samozaposlenimi v kulturi lahko pošljete na gp.mk@gov.si.

Lep pozdrav,

Ministrstvo za kulturo RS

Novice uredila:

Mojca Jurič, Ministrstvo za kulturo

+386 40 29 20 00

info@zsvgs.net

E-novice

S prijavo na e-novice se strinjate, da ZSVGS v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.