Aktualno

ZAČEL VELJATI PKP7

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

04.01.2021

Zakon je bil dne 30.12.2020 objavljen v Uradnem listu in je začel veljati naslednji dan po objavi. 

uradni list: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=2020203&stevilka=3772

vir: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C1258644005A033F&db=kon_zak&mandat=VIII

 

Za imetnike avtorske in sorodnih pravic je bil sprejet predlog, ki pravi: 

 

 

 21.Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic 

67. člen 

(1) Ne glede na četrti odstavek 30. člena in 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljnjem besedilu: ZKUASP) lahko kolektivna organizacija z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 izplača svojim imetnikom pravic s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali s sedežem v Republiki Sloveniji izredno pomoč do 25 odstotkov zneska zbranih avtorskih honorarjev v letu 2020.

 

(2) Izredna pomoč se dodeli in izplača v skladu s pravili, ki jih sprejme poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom. Pravila morajo določati zlasti:

  1. merila upravičenosti do izredne pomoči,
  2. postopek dodelitve in izplačila izredne pomoči,
  3. najvišji znesek izredne pomoči na posameznega upravičenca,
  4. pravila o porabi izredne pomoči,
  5. pravila o nadzoru nad porabo izredne pomoči,
  6. pravila o vračilu neupravičeno dodeljene in izplačane izredne pomoči.

  (3) Pravila se po sprejemu nemudoma objavijo v skladu z 39. členom ZKUASP.

  (4) O višini zneska zbranih avtorskih honorarjev iz prvega odstavka tega člena ter dodelitvi in izplačilu izredne pomoči posameznemu upravičencu odloča poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom.

  (5) Za nadzor nad izvajanjem tega člena se uporabljajo določbe ZKUASP o nadzoru in ukrepih pristojnega organa.

 

 

Iz predloga izhaja, da je zakonodajalec uvidel težavo slovenskih imetnikov avtorske in sorodnih pravic in v predlog PKP7 zapisal, da lahko kolektivne organizcije z namenom omilitve posledic epidedmije COVID-19 izplača svojim imetnikom pravic s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali s sedežem v Republiki Sloveniji izredno pomoč do 25 odstotkov zneska zbranih avtorskih honorarjev v letu 2020.

V praksi to pomeni, da lahko kolektivne organizacije (SAZAS, IPF, AIPA, ZAMP in SAZOR) od vseh zbranih nadomestil v letu 2020, 25% namenijo slovenskim avtorjem. Ključ za delitev bo verjetno sprejela vsaka kolektivka posebej.

Avtorji in upravičenci smo zelo veseli, da je vlada avtorjem končno prisluhnila, čeprav smo dopise s prošnjo o tem (takrat celo za 100%) na vlado, MGRT, UIL, SAZAS in IPF pisali že 19.3.2020.

Zdaj ZKUASP ta manever omogoča in želimo si, da kolektivke pokažejo skrb do njenih članov.

Kolektivke, ki kljub sprejetemu členu v ZKUASP od vseh prejetih sredstev ne bodo namenile 25% pomoči svojim avtorjem za omilitev COVID-19, bodo pokazale njihov pravi namen delovanja, ki ne bo usmerjen v korist slovenskim avtorjem.

 

Admin

 

+386 40 29 20 00

info@zsvgs.net

E-novice

S prijavo na e-novice se strinjate, da ZSVGS v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.