ZAKON o medijih ZMED

                       Zakon o medijih
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4666
                    
                       U R E D B O o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične         
                       infrastrukture na področju medijev
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200252&stevilka=2563
                     
                       U R E D B O o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200352&stevilka=2472
 
                       P R A V I L N I K o programih posebnega pomena
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200285&stevilka=4171

                       P R A V I L N I K o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200277&stevilka=3714

                       Predlog sprememb Zakona o medijih
                       http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predlogi_zakonov/ZAKON_O_MEDIJIH-1__osnutek_-objava.pdf+386 40 29 20 00

info@zsvgs.net

E-novice

S prijavo na e-novice se strinjate, da ZSVGS v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.