Proizvajalci fonogramov

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Proizvajalci fonogramov


Avtor Administrator   
Datum: 18.09.2007 | Ura: 15:18

 


Proizvajalec fonograma je lahko pravna ali fizična oseba in spada v pravno varstvo sorodnih pravic, katere ureja ZASP. Dovoljenje za kolektivno zaščito sorodnih pravic v RS ima Zavod IPF.
 
V prevodu proizvajalec fonogramov lahko pomeni lastnik nekega posnetka. Založnik ali distributer nista nujno tudi proizvajalca fonograma razen, če ni tako določeno v založniški oziroma distribucijski pogodbi. 

Proizvajalec fonograma mora skozi celotni postopek paziti, da s katerim od podpisov ne prenese svojih pravic na druge osebe. 

 

Pravna podlaga za proizvajalce fonogramov je napisana v ZASP in na dan 18.09.2007 velja:


 
PRAVICE PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV

Proizvajalec fonogramov

128. člen


(1) Proizvajalec fonogramov je fizična ali pravna oseba, ki prevzame pobudo in odgovornost za prvi posnetek zvokov neke izvedbe ali drugih zvokov, ali nadomestkov zvokov.
    (2) Fonogram pomeni posnetek zvokov neke izvedbe ali drugih zvokov, ali nadomestka zvokov, razen če gre za posnetek, ki je vključen v avdiovizualno delo.
    (3) Posnetek pomeni fiksiranje zvokov ali njihovih nadomestkov na nosilec, s katerega se ti lahko zaznajo, reproducirajo ali priobčujejo s pomočjo naprave.

Pravice proizvajalca fonogramov

129. člen


Proizvajalec fonogramov ima izključno pravico:
    1. reproduciranja svojih fonogramov;
    2. predelave svojih fonogramov;
    3. distribuiranja svojih fonogramov;
    4. dajanja v najem svojih fonogramov;
    5. dajanja na voljo javnosti svojih fonogramov.

Pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma

130. člen


(1) Če se fonogram, ki je bil izdan za komercialne namene, ali njegov posnetek uporabi za radiodifuzno oddajanje ali kakšno drugo obliko javne priobčitve, je dolžan uporabnik vsakokrat plačati proizvajalcu fonogramov enkratno primerno nadomestilo.
    (2) Polovico nadomestila iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec fonogramov izplačati izvajalcem, katerih izvedbe so posnete na uporabljenem fonogramu, če niso s pogodbo med njimi določeni drugačni deleži.
    (3) Za namen tega člena se fonogrami, ki so bili dani na voljo javnosti na način, ki omogoča posameznikom dostop do njih s kraja in v času, ki ju sami izberejo, štejejo kot fonogrami, ki so bili izdani v komercialne namene.

Pravica do nadomestila

131. člen


Proizvajalec fonogramov ima pravico do nadomestila za privatno ali drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. člena tega zakona.

Trajanje pravic

132. člen


Pravice proizvajalca fonogramov trajajo 50 let, odkar je bil posnetek narejen. Če je bil fonogram v tem času zakonito izdan, trajajo pravice 50 let od take prve izdaje. V primeru, da ni bilo take izdaje, pa je bil fonogram v tem času zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 50 let od take prve priobčitve javnosti.


 

Proizvajalec fonograma lahko sam založi ali distribuira fonogram. Priporočljivo je kodiranje fonograma z dodatno 12 mestno ISRC kodo (International Standard Recording Code),  o kateri si lahko več preberete na tem linku: http://www.ifpi.org/content/library/isrc_handbook_2003.pdf

Prevod s pomembnimi podatki v slovenskem besedilu je objavljen na strani Zavoda IPF na tem linku: http://www.zavod-ipf.si/isrc/

Mnogo podrobnosti o ISRC in o ostalih pomembnih podatkih lahko preberete na tem linku: http://www.ifpi.org/content/section_resources/isrc.html 

Za ostale informacije se lahko obrnete na naš email naslov: info@zsvgs.net E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


+386 40 29 20 00

info@zsvgs.net

E-novice

S prijavo na e-novice se strinjate, da ZSVGS v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.